СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Листа на кандидати за советници на Левица за општина Старо Нагоричане:

  1. Петар Диклиќ
  2. Столе Јовановски
  3. Зорица Јакимовска
  4. Моме Стојановски
  5. Благе Петрушевски
  6. Марија Калевска
  7. Дејан Тодоровски
  8. Катарина Лазаревиќ
  9. Олгица Цветковска

Nagoricane

(клик на сликата за зголемен приказ)