ШТИП

Листа на кандидати за советници на Левица за општина Штип:

 1. Борислав Крмов
 2. Елена Каранакова
 3. Мартин Стојанов
 4. Александра Донева
 5. Борче Пргов
 6. Сандра Трајановска
 7. Александар Левковски
 8. Марина Трајанова
 9. Влатко Трајанов
 10. Костадинка Каранакова
 11. Аљоша Сребреновски
 12. Елена Чекалова
 13. Никола Лазаревски
 14. Оливера Трајанова
 15. Дарко Чакров
 16. Емилија Вучевска
 17. Момчило Стојанов
 18. Селма Ибраимова
 19. Ненад Димитровски
 20. Вера Ристова
 21. Весна Гацова
 22. Анка Крмова
 23. Роза Стојанова

Штип

(клик на сликата за зголемен приказ)