ВЕЛЕС

Листа на кандидати за советници на Левица за општина Велес:

Димче носител

 1. Димитар Апасиев
 2. Игор Смилев
 3. Марија улишева
 4. Димче Ацков
 5. Марија Димова – Шупева
 6. Ристе Ѓорѓијевски
 7. Кристина Костовска
 8. Дарко Тодоровски
 9. Марија Шопова
 10. Кире Коцев
 11. Маја Караџова
 12. Костадин Саздов
 13. Софија Тончова
 14. Зоран Јовановски
 15. Цвета Димова
 16. Тони Јованов
 17. Љиљана Триманова
 18. Емилија Црвенова
 19. Димче Ристовски
 20. Јелена Папазова
 21. Јадранка Саздова
 22. Соња Митева
 23. Цветанка Тонева

Veles

(клик на сликата за зголемен приказ)