Daily Archives: јуни 12, 2019


По поднесенето барање за инспекциски увид врз градежни активности од локални функционери на Охридското езеро, пристигна одговорот од овластениот градежен инспектор на општина Струга. Ова е веќе второ решение за отстранување на градба по барање на политичката партија Левица за градежното дивеење кое интензивно се случува на Охридското езеро. Личните […]

Уште едно решение за отстранување на градба на струшкото крајбрежје