gazi baba

Една од најголемите, а воедно и една од најбогатите општини на ниво на Македонија, Гази Баба потенцијално ќе биде задолжена за 5 милиони евра преку издавање на обрзници. Тоа е точка на дневен ред на претстојната седница на Советот на општина Гази Баба....