круме богевски

Со паушално гласање на контрадикторни одлуки, апсолутното мнозинство на ВМРО-ДПМНЕ целосно го разнебитнува Советот на Општина Кавадарци како одлучувачки орган во локалната власт!...