Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  Бугарија го поткопува националниот идентитет кај децата со новите барања за дисперзирани студии кај нас

  РЕАКЦИЈА ДО ЈАВНОСТ

  Не многу долго по обелоденувањето на Концепцијата за реформа на основното образование дојде и барањето на бугарските власти за отворање дисперзирани студии на нивните универзитети во Македонија.

  Со оглед на целиот хаос во нашиот образовен систем, особено отсуството на било каква улога и контрола од страна на државата во програмите и курикулумите на приватните образовни институции, ваквото барање дополнително ги осветлува мотивите на донесување инстант концепција за наводни реформи. Сега, од оваа перспектива, целта е повеќе од очигледна, а тоа не е ништо друго освен поткопување на националниот идентитет на најранливиот дел од населението во тој поглед – децата.

  По детална анализа на понудената концепција воочливо е дека нотираните пропусти во основното образование изнесени во првиот дел на драфт-верзијата на документот не се основа за понудените реформи во вид на спојување на одделни наставни предмети. Напротив, таквата активност спроведена сега, со вакви техничко-материјални услови на училиштата и со постојното ниво на подготвеност на наставниот кадар, би дала сосема спротивни резултати.

  Оттука, логично се наметнуваат прашања чиј одговор е општо познат. Имено, дали во рамките на Министерството постои анализа на резултати од досега спроведуваните реформи!? Дали има соодветна студија, која би била подлога за овие и вакви слични реформи!? Понатаму, постои ли оперативен план за динамиката, условите и конкретните чекори низ кои би се реализирала предложената концепција!? Дали истата е воопшто тестирана во пилот училишта и каков е резултатот!? Зошто фокусот повторно е ставен врз оценување, а не врз знаење!? Бидејќи и до сега сведочиме на сè повисоки оцени, а сè послаби познавања.

  Отсуството на јавна дебата повеќе од гласно зборува во прилог на изнесените забелешки. Ова неминовно не’ води до сомнежот дека Концепцијата е креирана единствено со цел да се прикрие и „оправда“ задолжувањето на средства во огромни суми, пари кои ќе бидат проголтани од ненаситните продавачи на ветар и магла во форма на разни нефункционални обуки, а со крајна цел да се избрише историјата од листата на наставни предмети како дел од историскиот ревизионизам кој власта брутално го спроведува.

  Најнови објави