Левица – Струга: 160 години од издавањето на зборникот на браќата Миладиновци

Браќа Миладиновци Струга

Пред 160 години, на 24 јуни 1861 година, во Загреб излегува од печат Зборникот на народни песни, епохално дело на струшките браќа Димитар и Константин Миладинов, македонски преродбеници од 19-ти век.

Зборникот содржи 662 народни песни, народни преданија за лица и места, стотина гатанки, педесетина половици и приговорки и над 400 имиња и презимиња.

Предговорот кон Зборникот на народни песни е приредувачки и толковен коментар кон неговите содржини. Приредувачкиот коментар прецизно ги изложува податоците за соработувачкиот тим на кажувачките од една страна, и запишувачите, од друга. Наведени се имињата на кажувачките на македонските народни песни од кои се чуени најмногу песни (Депа Кавајова од Струга и Ѓурѓа Котева од Прилеп), а искажана им е благодарност и на Рајко Жинзифов, кој ќе им помогне на браќата во запишувањето на народните песни од Македонија.

Зошто е толку важен овој зборник? Затоа што со овој зборник се пробудила националната свест кај македонскиот народ, се афирмирал македонскиот народ како посебен народ со своја традиција, обичаи и историја, се афирмирал македонскиот јазик како посебен и се истакнувале творечките и духовните вредности на народот.

Интелектуалното и културното творештво на македонските просветители е наследство со кое се задолжуваат идните генерации – на патот кон афирмирање и оплеменување на македонската култура и јазик.

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА – ЛО СТРУГА
24 јуни, 2021

Loading

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ