АФЖ – Левица: Извештај за истражување на аспектите на политичката вклученост на жените во политиката

vesna kiradjieva борба

Перцепциското истражување како основа за анализа беше спроведено од членки на АФЖ на Левица во период од октомври до декември 2023 година. На основа на истото е изработена оваа анализа и заклучоците, кои понатака може да се искористат за креирање на програмски насоки за интерно и екстерно делување на Левица и на АФЖ.

Loading

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ