(Видео) Отфрлањето на иницијативата е пленумско а не спикерско овластување – народот е врховен суверен

Dimitar Apasiev_Димитар Апасиев-Parlament_Парламент

Loading

Тагови:

Донирај онлајн

  • Процедурално обраќање на пратеникот Димитар Апасиев.

„Кога имате достава на иницијатива за референдум на државно ниво, вие како претседател, сте овластен формално-правно да испитате дали иницијативате е уредна или пак не. Други ингеренции немате. Според член 191 став 1 од Деловникот на Собранието, претседателот ја досатвува до законодавно-правната комисија и комисијата за политички систем.

Вториот чекор е тие да произнесат мислење во кое ја оценуваат уредноста на иницијативата. Под претпоставка дека ви дале негативно мислење, на основа на член 191 став 2, ако претседателот утврди, следејќи го мислењето на двете комисии, дека иницијативата е неуредна прашањето во врска со иницијативата го става на дневен ред на следната седница на собранието. Знаете ли зошто е ова вака?

Отфрлањето е сериозно прашање, бидејќи се работи за врховно право на граѓаните. Пред Собранието се граѓаните како врховен суверен од кој потекнува суверенитетот. Тие одлучуваат, и затоа, Деловникот отфрлањето го третира како пленумско овластување, не како спикерско.

Кој е следниот чекор? Собранието, не вие, со заклучок утврдува дали иницијативата е уредна или не. Заклучок, почитуван претседателе“

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА

14.09.2022г.

Loading

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ