Политиките на досегашните власти го водат во пропаст македонскиот земјоделец

Македонско Земјоделие

Ако во 80-тите години на минатиот век, во поранешниот социјалистички самоуправен систем, вработените во земјоделскиот сектор и рибарство, заработувале, односно нивниот личен доход бил само 5% помал од просечниот – денес, 40 години подоцна, вработените во овој сектор се платени дури 21% помалку од просекот.

Денес се најмалку платени тие кои ја произведуваат храната која ја јадеме секој ден.

Овие статистички податоци објавени од Finance Think, го докажуваат тоа што ние како партија го тврдиме подолго време дека неолибералниот капитализам на досегашните корумпирани власти, делува уништувачки врз домашното производството на храна, како и на намалување на вработените во овој сектор.

Ваквата состојба долгорочно ќе доведе до сѐ поголема зависност од увоз на храна и исчезнување на обработливите земјоделски површини и воопшто земјоделието како фундаментална гранка.

Со што земјоделците го заслужија овој третман, ова омаловажување од досегашните власти?!

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА – ЗЕМЈОДЕЛСКИ СЕКТОР
06 август, 2021

Loading

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ