Советниците на Град Скопје поднесоа барање за ревизија во неколку јавни претпријатија

Левица Скопје Рревизија

Во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 192/15, 27/16 и 83/18) и ,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/21), советниците на Левица во Град Скопје поднесоа барање до Државниот завод за ревизија за спроведување на ревизија во ЈП Водовод и канализација, ЈСП Скопје и ЈП Лајка.

Обезбедување на објективна и реална оценка за тековните состојби и за ефикасноста на работењето на јавните претпријатија, и бројните индиции за нерегуларност во досегашното работење, се главните причини за поднесување на ова барање.

„Бројните индиции за нерегуларност во работењето на овие јавни претпријатија и последните финансиски извештаи кои укажуваат на неефикасно и нерентабилно трошење, и секако обезбедување на објективна и реална оценка за тековните состојби и за ефикасноста на работењето на јавните претпријатија, се главните причини за поднесување на ова барање на советниците на Левица. Последните ревизорски извештаи за овие ЈП од страна на Државниот завод за ревизија датираат од 2015 година, додека ЈП Лајка не постои во базата на сајтот на ДЗР, ниту е познато дали за него досега има направено ревизија. Оттука очекуваме ДЗР да го прифати барањето и да спроведе итна ревизија“ – изјави Антонио Димитров, советник во Град Скопје.

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА – ГРАД СКОПЈЕ
15 декември, 2021

Loading

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ