Добредојдовте на официјалната веб-страница на Левица

More

  Процесот за обезбедување образовен кадар во градинките во Гази Баба сега зависи од Министерство за труд и социјална политика

  На 30.05.2022 од страна на Министерство за труд и социјална политика е примен поднесокот што советничката група на Левица го поднесе како точка на дневен ред пред советот на општина Гази Баба.

  Истиот беше образложение и побарување на образовен кадар во градинките низ општината.

  Градинките во Гази Баба се соочуваат со голем недостаток на образовен кадар (повеќе од 30 воспитувачи/негователи) и сето тоа влијае врз воспитувањето и негувањето на најмалите кое е круцијално во нивниот психо-физички развој.

  На ред е МТСП , без пролонгирање, да одговори на барањето на жителите на општина Гази Баба и да престане да калкулира со образованието на нашите деца.

  ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА – ГАЗИ БАБА

  10.06.2022г.

  Најнови објави