На барање на Левица се зголемуваат капацитетите на противпожарната бригада на град Скопје

Левица Град Скопје

Денес, на седницата на Советот на град Скопје, беа изгласани три одлуки за набавка, со кои ќе се унапреди и зголеми капацитетот на Противпожарната бригада на Град Скопје.

Набавка на две специјални противпожарни возила – автоцистерни;
Набавка на пумпа за теренско возило со притисок;
Набавка на едно специјално противпожарно навално возило;

Низ изминативе години, преку спроведувањето на нео-либералните политики и приватизацијата, јавните и државни капацитети на институциите континуирано беа девастирани. Политики кои доведоа до драстичен пад на квалитетот и обемот на пружање на јавните услуги.

Со ова, претпријатијата се доведени до состојба да најголемиот дел од услугите ги обезбедуваат преку ангажирање на приватни фирми и надворешни лица, состојба што доведе до појава на енормна корупција и богатење на мал број луѓе на штета на јавниот интерес и јавните средства.

Советниците на Левица во градското Собрание и понатаму ќе се залагаат за политики кои ќе имаат за цел зголемување и унапредување на капацитетите на јавните претпријатија и градските служби – за да истите самостојно на што поефективен и ефикасен начин ги извршуваат надлежностите, а со цел подобрување и унапредување на услугите кои ги пружаат на граѓаните.

LevicaOdSovetite Zalozhbi

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА – ГРАД СКОПЈЕ
31 март, 2022

Loading

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ