Зголемени трошоците на земјоделците за над 11 проценти

Пелагонија

Државниот завод за статистика на Р. Македонија објави дека Индексот на цените во земјоделието кај инпутот за мај 2021 година е зголемен за 11,4% во однос на истиот период лани, мај 2020 година, а додека кај аутпутот е намален за 0,4% за истиот период.

Ова значи дека трошоците, односно инвестициите на земјоделците за производство на одреден производ им се зголемени за 11,4%, а тие трошоци се зголемени цени за семиња, ѓубрива, гориво и други параметри, додека цената на чинење на земјоделскиот производот на пазарот е намалена за 0,4%. Намалените цени се однесуваат скоро на сите земјоделски производи.

Оваа состојба е показател дека владата на СДСМ – ДУИ, немаат стратегија за развој и оддржување на земјоделскиот сектор, немаат долгорочна аграрна политика, и со нивните погрешни чекори го загрозуваат опстанокот на земјоделците и производството на храна.
Зголемените трошоци во земјоделието доведуваат до постепено осиромашување и на така сиромашниот и измачениот земјоделец, кое во иднина ќе доведе до намалување на производството на домашна храна, а за сметка на тоа зголемување на увезената и сомнителна храна.

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦА – ЗЕМЈОДЕЛСКИ СЕКТОР
18 јуни, 2021

Loading

ПОСЛЕДНИ ОБЈАВИ